Welkom bij "Welluk?", uw leidraad in de Tullepetaonse taal.

Wij hebben voor de term Tullepetaons gekozen, in plaats van Roosendaols omdat, gezien de teksten in o.a. de liedjes of "De Kwakkelkraant" deze enigszins afwijkt van het Roosendaols.
Verder zijn er tussen beide talen nauwelijks verschillen.

Als leidraad gebruiken we de spellingsregels van het Roosendaols.


Met dank aan het genootschap "Oòns taoltje" en het Meertens Instituut.

 Spelling
aa  aarebaarg, laamp, kraant, wij waare   
aau gaauw, maauwe   
laòt mar, staò stil, maòltje, kaòrtje Lijkt 'n beetje op de en in 't Franse pendule en enfer.
ao laot, straot, slaope, waoter Lijkt 'n beetje op de en in 't Franse prendre en vendredi
ee reege, zeeje, meezenest   
éé réépe, téékene, klééd, vrééd. Zoals de ee in 't Nederlandse meer.
ééu schrééuwe, snééuw, lééuw   
èè blèète, gèère, wèèrd Zoals de è in 't Franse mère.
Vroeger werd dat ook gespeld als èi: blèite, gèire
deùr, neùske, ij speùlt Zoals de u in 't Nederlandse spul.
i   Alleen als korte klinker (stik, di, mi), m.u.v. de woorden die gewoon uit 't Nederlands komen (zoals bizon, individu).
òò ròòke, stòòme, dòòs, òòns Zoals in 't Nederlandse oor of in 't Franse onze.
ù bùlleke, nùrk, kùrf, zùrg Zoals oeu in 't Franse oeuf of hors d'oeuvre.
ùi krùikske, bùikske Zoals oeu in 't Franse oeuf of hors d'oeuvre.
e   De toonloze e niet in enkelvouden.
Dat wil zeggen: arm, melk, wolf, zorg, herfst.
Dus niet:aarrem, mellek, wollef, zùrreg, aarefst.
Maar wel in meervouden: aareme, melleke, willege, zùrrege.
h   Als beginletter niet spellen: aor, éét, iel, òòp, uis.
In samengestelde vorm hoort een weglatingsteken, zoals in raod'uis, òòg'eid.
j   Als deze een d in 't Nederlands vervangt: bloeje, broeje (bloeden, broeden).
Dus niet in bloeie en broeie (bloeien, broeien).
overgangs-
klanken
  Aansluitend als eindklank:
- wad òòr ik
- z'emmen onger
- ouwen olifaant
- toen at da gebeurd is

of als begin- of eindklank met apostrof:
- ij doe g'et
- me'n emme goej wéér
- oe'w òòg is da?
 Woordenlijst
aaiemaailangpootmug
aarebaargherberg
addeals jeook: agge
agge (achge)als jeook: adde
akkenaaiekijven
aktopsoort tol
ambiessieambitie
ammaolallemaal
ammezuurje hebben en houden
anniebroekVlaamse gaai
aoremutsemarechaussee
ardhard
artjeserwten
assieas (van sigaret o.i.d.)
attieals hij, als het
azzatals dat
baoroverloopspelletje
beeziebes
begaojehet bont maken
begreptebegrijp je
bekaantbijna (bijkans)
bessembezem
beverkestrilgras (=bevertjes)
biediefbijendief (=koolmees)
blèètehuilen
bleikbleekveld
blienkeblinken
blombloem
boelie'oedbolhoed
boelievaarboulevardook: Boelievaor
bommeketgrote knikker of stuiter
botteramboterhamook: bottram
brakjongen, kwajongen
brandaarefafgebrand erf, tussen Molenstraat en Kloosterstraat (Schoolstraat)
broeienekelsbrandnetels
broktoffee
butsdeuk
buukbeuk
daorzoDaarginds
deesdeze
diengding
doaldadel
dochtdacht
drekdirect
droelsloom (suf) iemand
éénezwééveheenzweven
érrebeezieaardbei
érrepolaardappel
egheg, haag
eiheide
eikepijperseiken hakhout
emmehebben
etelaozieetalage
fieperfluitje
figeletteviooltjes (bloemen)
fleirrefladderen, rondvliegen
flippeeen misschot
FuizenbaarregVijfhuizenberg e.o.
FurmaoiVrouwemadestraat e.o.
gadgehad
gèèf, gèvegoed(e), mooi(e)┤ne gève: iemand die het niet zo nauw neemt
geilgeel
geile goepersgeel graafbijtje
geiregraagook: gère
gèregraagook: geire
gewaòriggewarig, waaks
graoziegarage
Griebusbuurt in Kalsdonk, nabij de Hoogstraat
impessaantondertussen, en passant
jotja hoor
juinui
kaol geneukhautain(e) type(s)
karrenevalcarnaval
kasterolpan
kèèskaasGift 'm Kèès = Geef 'm van katoen
kepotdefect
Keutelstraotthans Ommegangstraat
klabaangs(t)klabam!
klakpet
klaoverklaver
kloekkipook: tiet
klokkebaoibosbes
knuusje foepeknikker met de vingers wegschieten
kommekekopje
kreukelalikruik
kriekkers
krielekehaantje
krikkehoutskool
kwakkelkwartel
kweeketelen, kweken
kwèèkeschreeuwen, roepenook: kweike
kwiebelemet lichte en vlugge bewegingen op en neer laten gaan
kwikkeoptillen om ┤t gewicht te schatten
kwikstèèrtkwikstaartook: kwiksteirt
kwikwedikkekwikwedik roepen (geluid van een kwartel)
laanklang
lange luiteperensoort
leutigleuk
liekeliedje
lijvetborstrok
looziehorloge
maauwekletsen, zeuren
masteboskesdennenbosjes
mewe
meemet
meejmee (meegaan)
mèènsmens
mèrelmerelook: meirel
meschientmisschien
meudemag je
meulenèèrmeikeverook: meuleneir
motmoet
muurzeikermier
naòvenaandnavenant
neffenaastook: Neive of nève
neieneen
nève;naastook: Neive, neffe
nooinode
nuuwtnieuw
oefdehoef je
okook
ommekehomvan vis
onghingz'n klak ong daorzo
òntigvies, smoezelig
òòihooi
òòievèèrooievaarook: òòieveir
òònsons
op zaod staonwinnen noch verliezen
orhoor
outhout
overnuuwtopnieuw
pèèrdpaardook: peirs
pèèrspaarsook: peirs
petretportret
pielekeskuikens
pienkepinken (= fluiten)
piesteleepistolet, kadet
pietelèèrjaquet
pikkelbarkruk
pletsstoep, (binnen)plaatsje
plurrisblut
poetjespapbeschuitpap
pollekehandje
pòòtbeen, poot
pòòtewilgebomen
pottebakkerniet ronde knikker
prÓotepraten
puitkikker
putterdistelvink
raojeraden
reejaolsportief
rommetomrondom, aan alle kanten
RoosendaolderRoosendaaler
RoosendaolerRoosendaaler
roskesroosjes
ruukruikook: parfum, after-shave, deodorant, etc.
ruukeruiken
saaitwebsite
schetseschaatsen
sebietzometeen
sjaorelpenis
Spaonse naaierlibelle
spauwespugen
sperrewepswesp
spriengspring
Staoltjesbosschage, nu dwars door de D-Dijk
staosiestation
stertjestaartje
stesselkopkestijfselkopje (= merel)
stiekebalgummibal
stikkebezieskruisbessen
stongstondij stong daorzo
strakstraks
straotstraat
stuigezicht, (voor)hoofd
tietkip
tietepluimkippenveer
tillekeglazen stuiter
tollekeknolletjeplant
ukkehurken
uukewelke
vaolvaal
vaort emmeheimwee hebben
verennewéérekapot maken (verru´neren)
verketvork
vienkvink
vieselukvies
vlaoisoort wegkruipertjespel
vroogvroeg (vragen)
vrummesvrouwmens
vusveels
w┤emmewe hebben
waarefwerf
weverkeWevertje (kleine zangvogel)
wiebuswiedes
wikkeGewicht op de hand schatten
witteweet je
zaddoekzakdoek
zaoijerskuitvan vis
zééverezeuren
zemelèèrzeurkousook: zemeleir
ziengzing
zukkezulke
zurreg(t)zorg(t)