Over òòns

"D'n TullepetaoneSaait" is d'n éérste algemééne Tullepetaonse karrenevalssaait, opgestart in 2001 omda'd ut Tullepetaonse karreneval, mee uitzondering van enkele zeulbends, nog nie op 't Internet te viende waar.

Dees saait is vur alle Tullepetaone, en alle Tullepetaone kunne n'un bijdraoge, op wa'vor menier dan ok, léévere.

"D'n Tullepetaone Saait" is onnavaankeluk: da wul zegge da'd ut nie 'ne saait van d'n `Stichting Carnaval Roosendaal' (SCR) is.
D'n SCR is laoter ok 'ne saait begonne, dus adde gère ketakt mee d'n SCR wult, dan motte ier mar 's gaon kijke.


Steun òòns

Me zijn mar 'ne klupke 'obbiejiste, en obbies koste veul geld.
Oòns inkomste vur dees saait bestaon uit donaosies en advertèènsies, de rest lappe we zelluf bij.
Wulde òòns steune, dan kan da dor 'n donaosie te doen via Paypal.

Dadde bedaankt zijt dawitte!


Koppieraait

In dees saait zit stik veul waark, en veul valt onder 't auteursrecht.
Ge meug dienge van dees saait 'ergebruike, mar ben dan wel zo reejaol om toestemmieng te vraoge en d'n bron (òòns dus!) te vermelde.

Me krijge'n ok 'n 'òòp dienge zoas fotoos enzo toegezonde:
Mochte gij denke da we onrechtmaotig gebruik maoke van'n fotooke (da gij dus 't koppieraait et), dan motte effekes ketakt opneme.

Alle meziek- en videostukke'n op dees saait zijn gepubliséérd mee toestemming van d'n recht'emmende. Me'nemme 'ne BUMA/STEMRA liesensie!


In 2007 wer dees saait dor Omroep Braobaant en Uit in Braobaant verkooze tot d'n beste karrenevalssaait van Braobaant.


Techniese informaosie

Dees saait kunde 't beste bekijke as oew braawser staot ingesteld mee 'n scherrumresolusie van 1024 x 768 piksels.

Me doen òòns best om dees saait toegaankeluk te 'ouwe vor alle gangbaore braawsers, dus maoke we zo weinig mogeluk gebruik van plugins.
Ge't in ieder geval wel Flash nòòdig vor Raodio Tullepetaonestad.

browsers
Dees saait is en wor getest mee dees bovestaonde braawsers.


Dees saait waarekt nie op smartfoons en nie op alle tablette. Daorvur kunde de mobiele saait gebruike.

Mochte probleme emme mee (onderdèèle van) dees saait, stuur dan 'n meeltje naor òòns zodamme da'op kunne losse.


Advertéére'n op dees saait

Nie-kommersjééle advertèènsies (mot wel mee karreneval en Tullepetaonestad te maoke'n emme) zijn graotus. 't Formaot en zo van de advertensie komme we dan wel overééne.

Kommersjééle advertèènsies kunne in benner-formaot zoas de vorbééldjes ieronder:
(òòg: 60 pixels - wijd 468 pixels.)

Benners komme'n op verschillende paoginas geregeld in bééld. Da bennerke wor dan 'ne lienk naor oew saait. Adde die nie et, dan kunde 'ne paogina op dees saait krijge as advertèènsie, zoas 't vorbeeld ier onder:Advertèènsietarieve 2018/2019
Benner€  7,50
Benner mee 'ne paogina€11,00


In prinsiepe bleft oew advertèènsie 'n jaor staon.
Adde interesse'n et, kunde ketakt opneme. Ok adde aandere wense'n et!

Let op: Wij moge advertèènsie weigere as we viende dad'ut nie past op òòns saait!